Doğalgaz Projelendirme

Eltes Mühendislik Isıtma & Klima Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti

  • Projelendirme
   Konfor Kriterlerinin Belirlenmesi
   Sistem seçimi
   Seçilen Sistemin dizaynı
   Yük Hesapları
   Hava Miktarlarının Hesaplanması
   Su miktarlarının Hesaplanması
   Cihaz ve Ekipman seçimi
   Prensip Şemalarının hazırlanması
   Uygulama Projelerinin çizimi
   Proje raporu Hazırlanması
   Teknik Şartname hazırlanması
   Keşif Raporunun Hazırlanması
   İşletme ve Bakım Talimatları
   Kontrolluk ve Müşavirlik
  • Uygulama
   İş Programı Oluşturma
   İş gücü ve eleman ihtiyaç analizi
   Şantiye Kurulumu ve organizasyonu
   Malzeme alımına ilişkin
   Metrajların Hazırlanması
   Diğer İş birimleriyle organizasyonun kurulması
   Detay Çizimlerin hazırlanması
   Planlama ve Programların oluşturulması
   Kontrol ve Denetim
   Araç, gereç ve alet temini
   İdare ve lojistik
   Sistem test ve ayarları
   Sistemi işletmeye alma
   Eğitim Hizmetleri
   Asbuilt Projelerin Tanzimi
   İşletme ve Bakım Talimatlarının Hazırlanması

Faaliyet Alanlarımız:

  • Doğalgaz Projelendirme.
  • Doğalgaz Tesisatı.
  • Havalandırma.
  • Kalorifer Tesisatı.
  • Kazan Sistemleri.
  • Klimalar.
  • Kombiler.
  • Konut Tesisatları.
  • Mobil Sistem.
  • Proje ve Gaz Açma.
  • Sanayi Doğalgaz Sistemleri.
  • Mobil Sistem.
  • Temiz Su Tesisatı.
  • Ücretsiz Keşif.
  • Yangın Algıla Sistemleri.
  • Yerden Isıtma.