Temiz Su Tesisatı

Eltes Mühendislik Isıtma & Klima Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti

  • Temiz Su Tesisatı

   Temiz Suyun kirlenmesini (kontamine olmasını) önlemek üzere standartlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde veya belediyelerce hazırlanan yönetmeliklerde mevcut mevzuata uyulacak, tesisat buna göre yapılacaktır.
  • Hava cephelerinin bulunduğu kısımlara hava tahliye cihazları konacaktır. Bu hava tahliye cihazları en yüksek noktalarda olacaktır.
  • Projede gösterilen yerlerde ve sıhhi tesisat cihazlarına ayrılan en son branşman noktasında şiber vanalar kullanılacaktır. Son branşman noktasında grup halinde cihazlar bulunması halinde tek bir şiber kullanılacaktır.
  • Herbir Sıcak su gidiş ve sirkülasyon dönüş ana borusuna ve her bir kolona kısmi ayar vanası konacaktır.
  • Temiz su tesisat "TS 828 - Binalarda temiz su tesis kuralları" standartlarına tamamen uygun olacaktır.

Faaliyet Alanlarımız:

  • Doğalgaz Projelendirme.
  • Doğalgaz Tesisatı.
  • Havalandırma.
  • Kalorifer Tesisatı.
  • Kazan Sistemleri.
  • Klimalar.
  • Kombiler.
  • Konut Tesisatları.
  • Mobil Sistem.
  • Proje ve Gaz Açma.
  • Sanayi Doğalgaz Sistemleri.
  • Mobil Sistem.
  • Temiz Su Tesisatı.
  • Ücretsiz Keşif.
  • Yangın Algıla Sistemleri.
  • Yerden Isıtma.